Szkolenie w projekcie Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy Klaster Suwalszczyzna – Mazury

Szkolenie w projekcie Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy Klaster Suwalszczyzna – Mazury

Przeprowadzenie w styczniu szkolenia pt. „Animator sektorów kreatywnych” (16 godzin dydaktycznych) oraz w lutym warsztatów filmowych (16 godzin dydaktycznych) w ramach projektu „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy Klaster Suwalszczyzna – Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi. Szkolenia odbywały się w siedzibie SIRT (Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej) w Suwałkach. Uczestnikami szkolenia i warsztatów byli przedstawiciele branży turystycznej  i sektorów kreatywnych z Suwałk, Augustowa, Ełku, Gołdapi, Olecka.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1.”Poprawa jakości usług Świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Projekt „Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy – klaster „ Suwalszczyzna- Mazury”   realizowany jest przez SIRT z Gminą Miastem Augustów, Suwalską Organizacją Turystyczną, Gminą Miastem Ełk, Gminą Gołdap, Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej w partnerstwie z sektorami kreatywnymi. Organizatorem szkolenia i warsztatów była Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna.