Szkolenie Nowoczesny marketing elektroniczny w Lokalnych Grupach Rybackich na Kaszubach

Szkolenie Nowoczesny marketing elektroniczny w Lokalnych Grupach Rybackich na Kaszubach

Przeprowadziliśmy dwa szkolenia „Nowoczesny marketing elektroniczny” w Kościerzynie i Chojnicach dla członków Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka.

Projekt LGR Morenka współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego  zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo (2013)