Szkolenie dla Pracowników Informacji Turystycznych w śląskim

Szkolenie dla Pracowników Informacji Turystycznych w śląskim

W ramach projektu „Widzą, Wiedzą, Informują II” zostaliśmy, jako eksperci, zaproszeni przez Śląską Organizację Turystyczną do przeprowadzenia dwudniowego szkolenia z tematu rozwoju kompetencji komunikacyjnych. Uczestnikami szkolenia były osoby pracujące w śląskich punktach Informacji Turystycznej oraz przedstawiciele Regionalnej Organizacji Turystycznej (ROT) i Lokalnych Organizacji Turystycznych.

W formie interaktywnego wykładu i warsztatów uczestnicy szkolenia w Zawierciu zapoznali się zagadnieniami dotyczącymi komunikacji werbalnej i niewerbalnej, typologią turystów, zachowaniem w sytuacjach trudnych. Omawiane zagadnienia obsługi turysty w punkcie informacji turystycznej zostały następnie przećwiczone w zaaranżowanych scenkach. Scenki zostały nagrane kamerą video a następnie zaprezentowane oraz wspólnie przeanalizowane.

 

Scenki video z pracy informatora turystycznego. Szkolenie turystyczne z kamerą prowadzone przez Inspiros

Szkolenie informacja turystyczna Polska Inspiros ekspert turystyka

 

 

 

 

 

 

Turystyka projekt szkoleniowy województwo Śląskie ŚOT- Turysta dobrze poinformowany szkolenia