Promujemy nowy Szlak Kajakowy Elektrowni Wodnych Raduni

Promujemy nowy Szlak Kajakowy Elektrowni Wodnych Raduni

W pobliżu Gdańska, pomiędzy Straszynem a Pruszczem Gdańskim, na malowniczej rzece Raduni przygotowano unikalny w skali kraju Kajakowy Szlak Elektrowni Wodnych Raduni. Gmina (wiejska) Pruszcz Gdański powierzyła Inspiros przygotowanie materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie działań promujących nowy szlak.


Dzięki projektowi „Udostępnienie Obszarów Chronionego Krajobrazu: „Doliny Raduni” oraz „Żuław Gdańskich” dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni” na odcinku Straszyn – Pruszcz Gdański Cukrownia dostosowano rzekę do ruchu turystycznego poprzez:

 1. wybudowanie 2 placów manewrowych (Straszyn, Pruszcz)
 2. wybudowanie 5 przenosek przy elektrowniach i progu
 3. wykonanie i ustawienie 6 tablic edukacyjnych,
 4. oznakowanie szlaku znakami informacyjnymi i ustawienie koszy na odpadki,
 5. przeprowadzenie pilotażowego zarybienia 8 gatunkami ryb

Wnioskodawcą projektu są Gmina wiejska Pruszcz Gdański a partnerami Gmina miejska Pruszcz Gdański oraz Energa.

W ramach działań promujących szlak przygotowaliśmy:

 1. Projekty tablic edukacyjnych
 2. Broszurę
 3. Prezentację multimedialną na CDROM z prezentacją Szlaku Elektrowni Wodnych Raduni
 4. Skrypty i prezentacje szkoleniowe
 5. Serwis dotyczący szlaku na naszej stronie w dziale PR Assistance (informacje dotyczące szlaku oraz zdjęcia przekazane do bezpłatnego wykorzystania przez media oraz branżę turytyczną)
 6. Informacje prasowe (włącznie z zaproszeniem dziennikarzy oraz dystrybucją informacji oraz zdjęć przed i po wydarzeniu do mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich)
 7. Dokumentację fotograficzną szlaku oraz z poniższych spotkań
 8. W lipcu Press Tour dla 20 regionalnych dziennikarzy i przedstawicieli branży turystycznej (hotele, biura podróży, agencje eventowe)
 9. W sierpniu Study Tour ze szkoleniem dla 20 przewodników turystycznych oraz przedstawicieli organizacji turystycznych, biur podróży
Promocja Nowego produktu turystycznego Szlak Kajakowy Elektrowni Wodnych rzeki Raduni w gminie Pruszcz Gdański

Celem podjętych działań oraz organizowanych spotkań była promocja nowego Szlaku Elektrowni Wodnych Raduni, szczególnie wśród mieszkańców Trójmiasta jako atrakcyjnej jednodniowej przygody rekreacyjno-poznawczej oraz zaprezentowanie przedstawicielom branży turystycznej możliwości komercjalizacji powstającego nowego produktu turystycznego.