Projekt Enjoy South Baltic

Projekt Enjoy South Baltic

W dniu 7 lutego 2013 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu partnerskim uczestników projektu transgranicznego Enjoy South Baltic. W sopockim Mera Hotel & Spa prezentowaliśmy wstępny projekt graficzny katalogu pod roboczą nazwą  Manual ESB. W założeniu katalog ma prezentować rejon południowego Bałtyku jako jedną, atrakcyjną destynację turystyczną. W manualu przeznaczonym dla touroperatorów prezentowane będą pakiety ofert turystyki przyjazdowej z województwa Pomorskiego i Zachodnio-Pomorskiego, Meklemburgi – Pomorza Przedniego oraz Litwy. Pozwoli to bezpośrednio promować oferty oraz umożliwi nawiązywanie współpracy pomiędzy touroperatorami.

W ramach projektu przygotowywana jest również strona internetowa www.balticsea.travel

 

“Enjoy South Baltic ! – Joint actions promoting the South Baltic area as a tourist destination“

Innowacyjny w skali kraju projekt realizowany przez partnerów z Polski, Litwy i Niemiec ukierunkowany na współpracę z branżą turystyczną w zakresie sieciowania sprzedaży oferty przyjazdowej do destynacji Morza Bałtyckiego. W ramach projektu uruchomione zostaną narzędzia pozwalające na nawiązanie kontaktów biznesowych touroperatorów z obszaru projektu z branża turystyczną działającą na rynkach określonych jako priorytetowe lub perspektywiczne. W pierwszej fazie projektu przeprowadzona zostanie analiza postrzegania destynacji, na bazie której opracowane zostaną konkurencyjne oferty turystyczne bazujące na wykorzystanie unikalnych zasobów regionu. Kolejny etap poświecony zostanie wprowadzaniu produktów na rynek czyli poszukiwaniu operatorów, jak i pośredników sprzedaży. Projekt przyczyni się także do wzmocnienia wizerunku, jak i rozpoznawalności obszaru Południowego Bałtyku na światowym rynku usług turystycznych, a także zacieśni współpracę pomiędzy środowiskiem, a branża turystyczną, która stanowi kluczowe ogniwo w procesie komercjalizacji oferty turystycznej.

Partnerzy projektu:
- Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna – lider projektu
- Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego WP
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego
- Regionalna Organizacja Turystyczna Meklemburgia – Pomorze Przednie (DE)
- EUCC Balic Office (LT)
- Administracja Samorządu Neringa (LT)

Partnerzy wspierający:
- Polska Organizacja Turystyczna
- Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna
- Departament Turystyki Ministerstwa Infrastruktury w Obwodzie Kaliningradzkim
- Organizacja Turystyczna miasta Hamburg
- Organizacja Turystyczna Federacji Niemieckiej
- Departament Turystyki Ministerstwa Ekonomii na Litwie
- Ministerstwo Ekonomii, Pracy i Turystyki landu Meklemburgia – Pomorze Przednie
- Organizacja Turystyczna Regionu Kłajpeda

 

źródło: PROT