Projekt szkoleniowy Już dziś nastaw się na sukces EURO 2012 nasze kwalifikacje, nasza wygrana

Projekt szkoleniowy Już dziś nastaw się na sukces EURO 2012 nasze kwalifikacje, nasza wygrana

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu Już dziś nastaw się na sukces – EURO 2012 – nasze kwalifikacje, nasza wygrana to szansa dla branży i środowiska turystycznego. Tematów jest wiele: Akademia marketingu, budowanie marki miejsca poprzez event, profesjonalna obsługa klienta (w tym animator seniora, animator dziecięcy), zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych to tylko niektóre propozycje. Część szkoleń kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego. Trenerzy Inspiros poprowadzą szkolenia  w Akademii Marki Miejsc.


Mistrzostwa EURO 2012 to ogromna szansa zarówno dla Gdańska, jak i całego regionu, musimy być perfekcyjnie przygotowani dlatego zdecydowaliśmy się na realizację projektu ukierunkowanego na wsparcie kadr zatrudnionych w sektorze turystyki – podkreśla Marta Chełkowska, Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Organizacja EURO 2012 nie sprowadza się tylko do nowoczesnych stadionów, infrastruktury towarzyszącej, czy rozwiniętej bazy hotelarsko – gastronomicznej. Wyzwaniem będzie zapewnienie przyjezdnym – wielbicielom sportu – bezpieczeństwa i obsługi na najwyższym poziomie. Sukces w dużym stopniu zależeć będzie zatem od osób, które mają bezpośredni kontakt z klientem, turystą, kibicem. Z badań przeprowadzonych w branży turystycznej – jasno wynika, iż częstym problemem jest niedostosowanie kwalifikacji zawodowych pracowników do standardów europejskich i oczekiwań klientów. Organizatorzy stawiają na jakość szkoleń ale i … rozwijanie pasji turystycznej. Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów, którzy zarażają entuzjazmem i pozytywną energią, dodaje Prezes Chełkowska

Wszystkie tematy szkoleń, wraz z dokładnym ich opisem, harmonogram realizacji, jak również inne przydatne informacje zawarte zostały na stronie projektu: www.turystyka.pomorskie.pl/. Także drogą online przyjmowane są zgłoszenia, aby zapisać się na szkolenie wystarczy wypełnić specjalny formularz i poczekać na akceptację organizatora. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona dlatego w pierwszej kolejności ułatwiony dostęp będą  miały osoby zajmujące stanowiska niższego szczebla czy zamieszkałe poza obszarem metropolitalnym  Szczegółowych informacji można także zasięgnąć w biurze Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz partnerów projektu.

Projekt realizowany przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną,  Agencję Rozwoju Gdyni S.A, we współpracy z firmą Pegaz Group oraz Szkołą Wyższą Prawa i Dyplomacji, a współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej pozyskanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.