Profesjonalna Akademia Turystyki projekt szkoleniowy w mazowieckim

Profesjonalna Akademia Turystyki projekt szkoleniowy w mazowieckim

„Profesjonalna Akademia Turystyki” to otwarty Projekt szkoleniowy, skierowany do osób dorosłych pracujących w branży turystycznej na terenie województwa mazowieckiego, które z własnej inicjatywy chciałyby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, nabywając nowe lub rozwijając już posiadane umiejętności. Trenerzy Inspiros, Alicja Kosicka i Jarosław Marciuk, poprowadzą szkolenia z tematu Profesjonalna obsługa klienta w branży turystycznej.

Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest zarówno do pracowników (kelnerzy, barmani, kucharze), jak i kadry zarządzającej oraz obsługowej (osoby zajmujące się obsługą klienta, sprzedażą usług, przygotowywaniem oferty).

W trakcie jego trwania zorganizowane zostaną III Moduły szkoleń:

(Moduł I) ABC Turystyki – szkolenia dla osób, które podnosząc swoje kwalifikacje uzyskają możliwość samodzielnego działania w branży turystycznej.

 1. Marketing i reklama jako niezbędne narzędzia rozwoju produktu turystycznego (8h),
 2. Księgowość w turystyce (8h),
 3. Zarządzanie z elementami prawa w turystyce (8h),
 4. Promocja produktu turystycznego jako klucz do sukcesu we własnym biznesie (8h)

(Moduł II) – specjalistyczne kursy zakończone zaświadczeniami zgodnymi ze standardami MEN.

 1. Kelner (6 kursów po 80h każdy)
 2. Barman (6 kursów po 80h każdy)
 3. Kucharz (4 kursy po 120 h każdy)

(Moduł III) – Szkolenia z zakresu obsługi ruchu turystycznego. 6 szkoleń rozwijających umiejętności uczestników w zakresie, między innymi, obsługi klienta, technik informatycznych czy komunikacji.

 1. Zarządzanie projektem inwestycyjnym w turystyce (3 szkolenia po 16h każde)
 2. Nowoczesne techniki informatyczne w turystyce (10 szkoleń po 16h każde), na kolejne szkolenie zapraszamy
 3. Profesjonalna obsługa klienta w branży turystycznej (6 szkoleń po 16 h każde)
 4. Komunikacja w skutecznym przedsiębiorstwie turystycznym (6 szkoleń po 16 h każde)
 5. HACCP (6 szkoleń po 16 h każde)
 6. Obsługa ruchu turystycznego (6 szkoleń po 16 h każde)
W projekcie „Profesjonalna Akademia Turystyki” udział w szkoleniach jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Wdrażanie Projektu rozpoczęło się 1. maja 2009 r., a zakończy się 30. czerwca 2010 r. Ilość miejsc ograniczona. Realizatorem Projektu jest Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Kontakt do organizatorów projektu „Profesjonalna Akademia Turystyki”:

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. - Biuro Projektu „Profesjonalna Akademia Turystyki”

ul. Emilii Plater 28 p. IV 00-688 Warszawa

nr tel.: (022) 630 35 42 faks: (022) 630 35 31

akademia-turystyki@dga.pl

Profesjonalna obsługa klienta szkolenie Akademia Turystyki projekt szkoleniowy w mazowieckim