Priorytety i projekty promocji turystycznej regionu pomorskiego w 2009 roku

Priorytety i projekty promocji turystycznej regionu pomorskiego w 2009 roku

Priorytety i projekty promocji turystycznej regionu pomorskiego w 2009 roku prezentuje Wojciech Kreft Dyrektor PROT – Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

 

Wspólne działania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym prezentuje Cezary Molski Wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej,