Szkolenia ZSIT Pomorskie – obsługa Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej

Szkolenia ZSIT Pomorskie – obsługa Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej

Inspiros był realizatorem projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pt. „Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników punktów Informacji Turystycznej w ramach projektu: Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego”. Drugi moduł szkoleniowy przeznaczony był marketingowym zagadnieniom tworzenia treści do powstającego regionalnego interaktywnego systemu informacji turystycznej składającego się z sieci infomatów oraz pomorskiego portalu turystycznego.

Inspiros odpowiedzialny jest za organizowanie oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników i współpracowników Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz innych instytucji zajmujących się informacją turystyczną w Województwie Pomorskim.

Szkolenia z tematyki dot. obsługi Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej:

C. Szkolenie jednodniowe nr 3 – Prawa autorskie – wykłady

W wyniku szkolenia uczestnicy poznali:

  • podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego: pojęcie prawa autorskiego, pola
  • eksploatacji, licencje i przenoszenie praw, dozwolony użytek, prawo cytatu, akty prawne zawierające odniesienia do prawa autorskiego,
  • tematykę dotyczącą utworów prawa autorskiego;
  • tematykę dotyczącą wykorzystywania wizerunku innych osób w publikacjach i internecie,
  • tematykę dotyczącą artykułów prasowych i wypowiedzi zamieszczanych w środkach przekazu,
  • tematykę dotyczącą naruszania praw autorskich.

D. Szkolenie jednodniowe nr 4 – Sztuka copywritingu w turystyce w kontekście marketingu terytorialnego – wykłady i warsztaty

Zagadnienia obejmowały: formy tekstów a oczekiwania odbiorców-turystów; hasła, nagłówki, tytuły, leady – czyli jak aciekawić czytelnika w pierwszych sekundach; styl tekstu czyli jakich błędów unikać. Szkolenia i warsztaty miały na celu przygotowanie osób w regionie do opracowywania atrakcyjnych i inspirujących tekstów prezentowanych na regionalnym portalu turystycznym, w ramach Pomorskiego Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej (ISIT).

Szkolenia przeprowadzono dla 50 osób podzielonych na trzy grupy szkoleniowe (łącznie każda grupa uczestniczyła w czterech dniach szkoleniowych). Szkolenia zorganizowano w trzech pomorskich miejscowościach: w Tczewie, Gdyni oraz Słupsku w okresie kwiecień-czerwiec 2011.