Szkolenia ZSIT Pomorskie – obsługa Klienta Turysty w punkcie informacji turystycznej

Szkolenia ZSIT Pomorskie – obsługa Klienta Turysty w punkcie informacji turystycznej

Inspiros był realizatorem projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pt. „Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników punktów Informacji Turystycznej w ramach projektu: Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego”. Pierwszy moduł szkoleniowy poświęcony był zagadnieniom profesjonalnej obsługi Klienta – Turysty w informacji turystycznej.

Inspiros był odpowiedzialny  za organizowanie oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników i współpracowników Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz innych instytucji zajmujących się informacją turystyczną w Województwie Pomorskim.

Szkolenie z tematyki dotyczące obsługi Klienta – Turysty w projekcie Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego:

A. Szkolenie dwudniowe nr 1 – Profesjonalna Obsługa Turysty w punkcie informacji turystycznej

Pierwszy i drugi dzień – Zasady profesjonalnej Obsługi Klienta-Turysty – warsztaty z kamerą video
Celem szkolenia będzie podniesienie kompetencji zawodowych pracowników Informacji Turystycznej i budowanie pozytywnego

wizerunku destynacji oraz opanowanie zasad profesjonalnej obsługi turysty poprzez trening z kamerą wideo w zakresie programu, który obejmuje m.in.:

  • typologię klientów i dostosowanie do różnych stylów zachowań turysty;
  • narzędzia i techniki usprawniające obsługę turystów w punkcie informacji turystycznej;
  • zasady gromadzenia i przekazywania informacji turystom;
  • zasady postępowania w sytuacjach trudnych;
 

B. Szkolenie dwudniowe nr 2 – Profesjonalna komunikacja w punkcie informacji turystycznej

Pierwszy dzień – Rozmowa telefoniczna i komunikacja przez e-mail i serwisy społecznościowe w punkcie informacji turystycznej – wykłady i warsztaty

Celem pierwszego dnia szkolenia będzie rozwinięcie umiejętności w zakresie profesjonalnej telefonicznej i e-mailowej obsługi Turysty.

W wyniku szkolenia uczestnicy powinni:

  • poznać zasady i przeprowadzić profesjonalnie rozmowę telefoniczną z Turystą;
  • poznać zasady e-mailowej etykiety obsługi Turysty z praktycznymi ćwiczeniami ich zastosowania;
  • poznać reguły prowadzenia rozmów telefonicznych z Turystami w celu udzielenia rzetelnych informacji;
  • rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne poprzez analizę nagrań rozmów telefonicznych i korespondencji „mailowej”.

Drugi dzień – Różnice międzykulturowe i obsługa turystów zagranicznych – wykłady i warsztaty

Celem 2 dnia szkoleniowego było podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej i rozwinięcie umiejętności w zakres i obsługi turystów zagranicznych. Uczestnicy mogli nabyć opowiednie umiejętności komunikacji w środowisku interkulturowym, będą wiedzieli z czego wynikają różnice międzykulturowe, zdobyliwiedzę na temat różnic międzykulturowych, dowiedzieli się jak unikać nieporozumień w komunikowaniu się.

Szkolenia zostały przeprowadzone dla 50 osób podzielonych na trzy grupy szkoleniowe (łącznie każda grupa uczestniczyła będzie w czterech dniach szkoleniowych). Szkolenia zorganizowano w trzech pomorskich miejscowościach: w Tczewie, Gdyni oraz Słupsku w okresie kwiecień-czerwiec 2011.