Szkolenia Welcome to Gdańsk – Miejsce Doskonałe

Szkolenia Welcome to Gdańsk – Miejsce Doskonałe

„Miejsce Doskonałe” to drugi moduł szkoleniowy w projekcie „Welcome to Gdańsk” dedykowany pracownikom obiektów noclegowych i atrakcji turystycznych z Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz innych miejscowości Województwa Pomorskiego. Szkolenia organizowane przez Gdańską Organizację Turystyczną obejmują tematy „W Fabryce Marzeń”, „Co kraj to obyczaj”- znaczenie różnic kulturowych w obsłudze ruchu turystycznego oraz „Swoje znacie…”- atrakcje turystyczne i oferta kulturalna Trójmiasta – grywalizacja zajęcia interaktywne”

Szkolenia prowadzone przez trenerów Inspiros Consulting Group będą odbywały się w Hotelu Radisson Blu w Gdańsku, przy ulicy Długi Targ 19, w okresie maj- czerwiec 2011r.

Tematy zajęć zostały przygotowane szczególnie z myślą o pracownikach obiektów kulturalnych, muzealnych, noclegowych oraz Informatorów Turystycznych tak, by dobrze przygotować się do nadchodzącego sezonu turystycznego oraz obsługi klientów podczas dużych wydarzeń odbywających się w przyszłości w Trójmieście, takich jak m.in. Euro 2012.

Szkolenia Welcome to Gdańsk – „Miejsce Doskonałe”

Szkolenie 1: „W Fabryce Marzeń”

Celem szkolenia było podniesienie umiejętności w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji w pracy. Zajęcia prowadzone z użyciem kamery wideo w oparciu o symulacje sytuacji zawodowych, odgrywanie ról, case study.

Czas trwania szkolenia – 1 dzień (8 godzin)

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili właściwie ocenić sytuację, będą znali zasady postępowania w trudnych sytuacjach i będą potrafili je zastosować. Szkolenie miało charakter warsztatowy z wykorzystaniem kamery wideo, celem nagrywania, analizowania i oceniania symulowanych sytuacji zawodowych.

Szkolenie 2: „Co kraj to obyczaj”- znaczenie różnic kulturowych w obsłudze ruchu turystycznego

Celem szkolenia byłrozwój kompetencji kulturowych i modyfikacja postaw wobec odmiennych kulturowo narodowości. Podczas zajęć prowadzono ćwiczenia z zakresu programu wielokulturowego, uczestnicy pracowali  zespołowo.

Czas trwania szkolenia – 1 dzień (8 godzin).

Po szkoleniu uczestnicy będą znali najważniejsze różnice kulturowe, zwyczaje i tradycje narodowe. Dowiedzieli się jakich błędów unikać w komunikacji międzykulturowej, poznai wymiary kultury i modele różnic międzykulturowych.

Szkolenie 3: „Swoje znacie…”- atrakcje turystyczne i oferta kulturalna Trójmiasta – grywalizacja zajęcia interaktywne

Celem szkolenia było podwyższenie wiedzy dotyczącej atrakcji turystycznych oraz oferty kulturalnej Trójmiasta. Zajęcia prowadzono są interaktywnie, miały formę gry fabularnej z elementami grywalizacji. Uczestnicy wcielali się we wskazane role, rozwiązywali kolejne zadania i zdobywali punkty pod opieką trenerów- instruktorów.

Czas trwania szkolenia – 1 dzień (8 godzin)

Terminy szkoleń MODUŁ II „Miejsce Dosknałe” Szkolenia dla pracowników obiektów noclegowych i atrakcji turystycznych

Grupa II.1 27.05, 7.06, 27.06.2011
Grupa II.2 30.05, 8.06,16.06.2011
Grupa II.3 6.06, 15.06,28.06.2011