Szkolenia w projekcie Zawód Informator Turystyczny w województwie łódzkim

Szkolenia w projekcie Zawód Informator Turystyczny w województwie łódzkim

Łódzka Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała projekt szkoleniowy „Zawód Informator Turystyczny”, dzięki któremu uczestnicy mogli uzyskać nowy zawód oraz zacząć pracę w branży turystycznej. Celem projektu cyklicznych szkoleń było przygotowanie profesjonalnie wykształconych, posługujących się branżowym językiem angielskim INFORMATORÓW TURYSTYCZNYCH – osób zajmujących się obsługą rosnącego w województwie łódzkim ruchu turystycznego.

Trenerzy Inspiros na przełomie 2009 i 2010 roku w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim poprowadzili szkolenia z tematyki profesjonalnej Obsługi turystów w punktach Informacji Turystycznej.

W ramach projektu przeprowadzono dla beneficjentów specjalistyczny kurs zawodowy przygotowujący do pracy w charakterze informatora turystycznego. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli kurs otrzymali certyfikat zatwierdzony przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego potwierdzający nabycie nowych kompetencji zawodowych.