Szkolenia marketingowe Polskiej Organizacji Turystycznej – pierwsza edycja

Szkolenia marketingowe Polskiej Organizacji Turystycznej – pierwsza edycja

Polska Organizacja Turystyczna z Ecorys Polska zorganizowały pierwszy cykl bezpłatnych, ogólnopolskich szkoleń marketingowych dla przedstawicieli branży turystycznej: Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, pracowników samorządowych zajmujących się turystyką i promocją regionu, pracowników hoteli i biur podróży. Zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów do udziału w projekcie w charakterze ekspertów – wykładowców.

To największy projekt szkoleniowy dla polskiej branży turystycznej od czasów projektu Turystyka Wspólna Sprawa. W projekcie szkoleniowym Polskiej Organizacji Turystycznej przeprowadzono czterdzieści osiem (48) dwudniowych szkoleń regionalnych (po 3 w każdym z 16 województw) w układzie: trzydzieści cztery (34) szkolenia w 2011 roku i czternaście (14) szkoleń w pierwszej połowie 2012 roku. Szkolenia rozpoczęły się na w połowie lipca 2011r. i trwały do połowy kwietnia 2012r.

W szkoleniach Polskiej Organizacji Turystycznej i Ecorys Polska udział wzięli pracownicy i członkowie instytucji odpowiedzialnych za marketing turystyczny w danym regionie: ROT-y – pracownicy i członkowie, LOT-y – pracownicy i członkowie, Urzędy Marszałkowskie – pracownicy komórek odpowiedzialnych za promocję turystyczną, Convention Bureaus – pracownicy i członkowie, JST niższego szczebla – pracownicy komórek odpowiedzialnych za promocję turystyczną, Pracownicy punktów informacji turystycznej oraz Lokalne Grupy Działania.

Informacje na temat projektu na stronie Ecorys Polska http://szkolenia.pot.ecorys.pl

Dziękujemy za uczestnictwa w szkoleniach i w zajęciach prowadzonych przez nas w roku 2011 i 2012 w Krakowie, Warszawie, Opolu, Białymstoku, Szczecinie, Kielcach, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Prowadziliśmy szkolenia z tematów:

 • Budowanie marki
 • Promocja prowadzona przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (marketing miejsc)
 • Obsługa turysty w punktach informacji turystycznej
 •  e-Media Relations
 •  Marketing w praktyce
 •  Budowanie marki
 •  Obsługa turysty w punktach informacji turystycznej
 • Marka, pozycjonowanie, strategie komunikacji marketingowej
Harmonogram szkoleń prowadzonych przez  Alicję Kosicką i Jarosława Marciuka:
 • 2011-07-28 Szczecin – szkolenie Budowanie marki
 • 2011-07-29 Szczecin – szkolenie Marka, pozycjonowanie, strategie komunikacji marketingowej
 • 2011-08-18 Kraków – szkolenie Marketing w praktyce
 • 2011-08-19 Kraków – szkolenie Budowanie marki
 • 2011-08-30 Opole – szkolenie Budowanie marki
 • 2011-09-02 Kielce – szkolenie e-Media Relations
 • 2011-09-06 Białystok – szkolenie Obsługa turysty w punktach informacji turystycznej
 • 2011-09-13 Warszawa – szkolenie Budowanie marki
 • 2011-09-29 Poznań- szkolenie Budowanie marki
 • 2011-10-06 Wrocław – szkolenie Budowanie Marki
 • 2011-10-07 Wrocław – Szkolenie Promocja prowadzona przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • 2012-01-11 Wrocław – szkolenie Obsługa turysty w punktach informacji turystycznej
 • 2012-02-07 Łódź – szkolenie e-Media Relations
W latach 2012-2013 planowana jest druga edycja projektu szkoleniowego POT.