Prezentacja Pomorskie – auf dem richtigen Kurs

Prezentacja Pomorskie – auf dem richtigen Kurs

Prawie 60 ofert hoteli, biur podróży, touroperatorów ma zachęcić turystów niemieckich do przyjazdu do Pomorskiego. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna specjalnie na Targi ITB 2010 w Berlinie przygotowała prezentację Pomorskie auf dem richtigen Kurs.

Niemiecka wersja katalogu „Pomorskie dobry kurs” opracowana została w formie prezentacji flash oraz strony internetowej. Strona internetowa www.aufnachnordpolen.de nawiązuje do oprawy graficznej katalogu.

Projekt na zlecenie PROT koordynował INSPIROS Consulting Group, stronę internetową przygotował CMT Consulting.

Do niemieckiej wersji zgłoszonych zostało sześć nowych pakietów, w tym dwie zwycięskie oferty w konkursie Gdańskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy gdański produkt turystyczny („Śladami Solidarności” i „Mali odkrywcy wielkich Gdańszczan”) Niemiecka prezentacja katalogu Pomorskie dobry Kurs (Pomorskie – auf dem richtegen Kurs) znajduje się na stronie PROT (http://prot.gda.pl/aufnachnordpolen), a wkrótce również na stronach polskich ośrodków informacji turystycznej w Berlinie i Wiedniu. Rozpowszechniony zostanie także wśród touroperatorów i agentów turystycznych. Dodatkowo na rozpoczynajacych się 10 marca br. targach turystycznych w Berlinie w trzech wydawnictwach reklamy będą promować nowopowstały projekt.

W pięciu działach: City Break (12 ofert) , Aktiv&Naturnah (16 ofert), Rundreisen (10 ofert), Hotelaufenthalte (12 ofert) oraz Gesund&Schon (9 ofert) prezentoawne są oferty pobytu w pomorskim. Specjalnie przygotowany formularz zapytania przy każdym pakiecie na stronie www.aufnachnordpolen.de usprawni komunikację z potencjalnym klientem oraz pozwoli na analizowanie jego profilu. Stosowanie nowoczesnych narzędzi obok tradycyjnych mediów, umożliwi dotarcie niemieckim turystom do konkretnych ofert spędzenia wolnego czasu w Województwie Pomorskim.

Prezentacja Pomorskie – auf dem richtigen Kurs i strona www.aufnachnordpolen.de to kontynuacja projektu wydawniczego” Pomorskie dobry kurs”. W maju 2009 roku w nakładzie siedmiu tysięcy egzemplarzy ukazał się w wersji anglojęzycznej katalog turystyki przyjazdowej „Set course for Pomorskie”. Publikacja, w której znajdują się 54 oferty skierowana jest do touroperatorów, biur podróży, a także osób prywatnych poszukujących atrakcyjnych form spędzenia wolnego czasu. Wydawnictwo na zlecenie Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przygotował Inspiros Consulting Group. PROT jako pierwszy w Polsce zastosował innowacyjną formę promocji regionu. W katalogu zaprezentowane zostały różnorodne pakiety turystycznego dotyczące Pomorza. Incjatywa wymagała współpracy organizacji samorządowej z środowiskiem biznesu.