Obsługa i diagnoza potrzeb klienta – Szkolenia dla konsultantów Punktów Konsultacyjnych

Obsługa i diagnoza potrzeb klienta – Szkolenia dla konsultantów Punktów Konsultacyjnych

Inspiros Consulting Group przeprowadza szkolenia dla konsultantów Punktów Konsultacyjnych z tematu obsługa i diagnoza potrzeb klienta. Projekt „Budowa kompetencji konsultantów PK – szkolenia wstępne Pakiet startowy” realizowany jest przez F5 Konsulting na zlecenie  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ogólnopolska sieć PK liczy 111 punktów konsultacyjnych, w których pracuje ponad 300 konsultantów. PK prowadzone są przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Punkty Konsultacyjne prowadzą bezpłatne usługi informacyjne dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i przedsiębiorców z zakresu rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiebiorców. Z bezpłatnych usług informacyjnych  konsultantów można skorzystać w siedzibie Punktu Konsultacyjnego, a także telefonicznie oraz poprzez e-mail.

Celem projektu prowadzonego przez F5 Konsulting z Poznania  jest zapewnienie odpowiednich kompetencji konsultantów, którzy rozpoczynają świadczenie usług informacyjnych w ramach Punktów Konsultacyjnych na rzecz przedsiębiorców i osób prywatnych. W trakcie projektu szkoleniowego realizowanych jest  10 cykli szkoleniowych, każdy składający się z pięciu modułów tematycznych:

  • szkolenie nr 1 – Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
  • szkolenie nr 2 – Zasady wypełniania wniosków o wsparcie i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł
  • szkolenie nr 3 – Zasady i warunki ubiegania się o pomoc publiczną w kontekście działań skierowanych do przedsiębiorców
  • szkolenie nr 4 – Obsługa i diagnoza potrzeb klienta
  • szkolenie nr 5 – Możliwości i zasady korzystania przez klientów PK z dostępnych szkoleń oraz pomocy w ramach usług specjalistycznych

Projekt realizowany jest przez F5 Konsulting przy współpracy z Inspiros Consulting Group dla PARP w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”. Szkolenia przeprowadzane są w Warszawie

Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod adresem: www.f5konsulting.ploraz  www.ksu.parp.gov.pl