Menadżer Turystyki – szkolenia w projekcie Lokalnie Lepiej – LGD Małe Morze

Menadżer Turystyki – szkolenia w projekcie Lokalnie Lepiej – LGD Małe Morze

24-25 kwietnia 2010 w Pucku odbyło się szkolenie Marketing Usług Turystycznych w projekcie Lokalnie Lepiej. To pierwsze szkolenie projektu szkoleniowego oraz modułu Menadżer Turystyki organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Małe Morze w powiecie puckim. Szkolenie prowadzili trenerzy Alicja Kosicka i Jarosław Marciuk z Inspiros Consulting Group. 

LGD Małe Morze podjęło się realizacji projektu o nazwie „Lokalnie-Lepiej” zmierzającego do podniesienia umiejętności pracowników i przedsiębiorstw w powiecie puckim. Projekt złożony do Urzędu Marszałkowskiego zajął pierwsze miejsce na 169 wniosków i uzyskał ponad milion złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt „Lokalnie-Lepiej” skierowany będzie docelowo do 200 osób (powyżej 18 roku życia), zamieszkałych w powiecie puckim, pracujących w branży turystycznej, w szczególności do osób o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności.

Planowane są szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu: przewodnik terenowy po Kaszubach, animator przedsięwzięć turystycznych, pilot wycieczek, wspomniany menadżer turystyki, kultura i obyczaje Kaszubów. 

Spodziewanym rezultatem jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności, które przyczynia się do zwiększenia wartości uczestników na rynku pracy oraz wpłynie na ich aktywność zawodową. LGD Małe Morze ma nadzieję , że projekt „Lokalnie –Lepiej” spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców regionu i pozytywnie wpłynie na rozwój ich kariery zawodowej.

Trenerzy Inspiros poprowadzę szkolenia Marketing usług turystycznych i   Obsługa klienta w branży turystycznej.

 

Moduł Menadżer Turystyki – szkolenia w projekcie Lokalnie Lepiej – LGD Małe Morze -  Harmonogram szkoleń

 

Lp.

Data

Godzina

Temat zajęć

Liczba godzin

Rozpoczęcie zajęć (20 kwietnia godz. 18.00)
Zjazd I (24-25 kwietnia)

1

24 kwietnia 09.00 – 12.15 Marketing usług turystycznych

4

2

24 kwietnia 13.00 – 16.15 Marketing usług turystycznych

4

3

25 kwietnia 09.00 – 12.15 Marketing usług turystycznych

4

4

25 kwietnia 13.00 – 16.15 Prawo w turystyce

4

Zjazd II (8-9 maja)

5

8 maja 09.00 – 12.15 Narzędzia informatyczne w turystyce

4

6

8 maja 13.00 – 16.15 Narzędzia informatyczne w turystyce

4

7

9 maja 09.00 – 12.15 Narzędzia informatyczne w turystyce (sala komputerowa)

4

8

9 maja 13.00 – 16.15 Narzędzia informatyczne w turystyce (sala komputerowa)

4

Zjazd III (22-23 maja)

9

22 maja 09.00 – 12.15 Obsługa klienta w branży turystycznej

4

10

22 maja 13.00 – 16.15 Obsługa klienta w branży turystycznej

4

11

23 maja 09.00 – 12.15 Obsługa klienta w branży turystycznej

4

12

23 maja 13.00 – 16.15 Obsługa klienta w branży turystycznej

4

Zjazd IV (5-6 czerwca)

13

5 czerwca 09.00 – 12.15 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

4

14

5 czerwca 13.00 – 16.15 Finanse w przedsiębiorstwie turystycznym

4

15

6 czerwca 09.00 – 12.15 Fundusze unijne dla przedsiębiorstw turystycznych

4

16

6 czerwca 13.00 – 16.15 Fundusze unijne dla przedsiębiorstw turystycznych

4

Zjazd V (19-20 czerwca)

17

19 czerwca 09.00 – 12.15 Ochrona środowiska w turystyce, agro- i ekotorystyka

4

18

19 czerwca 13.00 – 16.15 Ochrona środowiska w turystyce, agro- i ekoturystyka

4

19

20 czerwca 09.00 – 12.15 Organizacja i promocji turystyki w Polsce

4

20

20 czerwca 13.00 – 16.15 Organizacja i promocji turystyki w Polsce

4

Zakończenie zajęć (23 czerwca godz. 18.00)
Łączna liczba godzin

80

 

LDG Małe Morze to Lokalna Grupa Działania w Powiecie Puckim w Województwie Pomorskim

Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Małe Morze
z siedzibą w Pucku, ul. Judyckiego 2
www.lgd-malemorze.pl