Kategorie archiwum: Turystyka

Wsparcie turystyki i dziedzictwa kulturowego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Projekty dotyczące turystyki i dziedzictwa kulturowego w Województwie Pomorskim zostały wybrane do dofinansowania w ramach RPO WP 2007-2013. W ramach Działań 6.3. , 6.4. zostało wybranych do dofinansowania 17 projektów, których całkowita wartość wynosi 112 198 520,24 PLN (przyznano dofinansowanie w wysokości 63 450 507,17 PLN) Obecnie trwa ocena 18 projektów złożonych w ramach Działania […]

Zobacz więcej ...