Kategorie archiwum: Turystyka

Władcy Bursztynu – Studytour JoyTrip

Próba Generalna Władców Bursztynu” – tak Joytrip nazwał imprezę integracyjną w formie Studytour, która odbyła się dnia 14.04.2009. Impreza Władcy Bursztynu to zwycięzca na najlepszy gdański produkt turystyczny roku 2009 zorganizowany przez Gdańską Organizację Turystyczną Tytuł imprezy wynika z faktu, że po raz pierwszy biuro podrózy Joytrip miało okazję „przetestować” nowy produkt turystyczny na grupie ochotników. […]

Zobacz więcej ...
Gdansk Convention Bureau – promocja turystyki biznesowej Gdańska i Pomorza

Gdańska Organizacja Turystyczna otrzymała fundusze na kampanię promocyjną turystyki biznesowej Gdańska i Pomorza z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP), Oś priorytetowa 6 – Turystyka i dziedzictwo kulturowe, działanie 6.2 – Promocja i informacja turystyczna. Po pozytywnej ocenie strategicznej Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 657/220/09 z dnia 2.06.2009 zdecydował o […]

Zobacz więcej ...
Rozstrzygnięcie konkursu na projekty RPO WP działań 6.2_1 Promocja i Informacja Turystyczna

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.2 (Promocja i informacja turystyczna). Z jedenastu złożonych, w ramach konkursu 6.2._1, projektów Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania pięć. Pozostałe projekty zostały wpisane na listę rezerwową.   Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie konkurs nr 6.2._1  Promocja i Informacja Turystyczna - Regionalny Program Operacyjny […]

Zobacz więcej ...
Nominacje Złote Formaty 2009

Strona internetowa www.visitkujawsko-pomorskie.pl wśród pięciu najlepszych serwisów turystycznych w Polsce. Stworzona przez Inspiros Consulting Group dla Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu otrzymała nominację w konkursie Złote Formaty w ramach III edycji Festiwalu Promocji Miast i Regionów w roku 2009. W Konkursie „Złote Formaty” uczestnicy  ubiegająć się będą o nagrody aż w 5 kategoriach konkursowych. […]

Zobacz więcej ...
Pomorski program rozwoju produktów turystycznych na lata 2008-2013

27 stycznia 2009 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął „Program rozwoju produktów turystycznych Województwa Pomorskiego na lata 2008-2013″. Dokument ten określa zasady, wyznacza kierunki i priorytety rozwoju produktów turystycznych w Województwie Pomorskim na najbliższe lata. Jego opracowanie zakłada Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2004-2013. Alicja Kosicka i Jarosław Marciuk  eksperci turystyczni z Inspiros Consulting Group byli konsultantami […]

Zobacz więcej ...
JoyTrip zwycięzcą konkursu na Gdański Produkt Turystyczny

Jury Konkursu na Gdański Produkt Turystyczny niemal jednogłośnie wybrało jako najlepszą ofertę firmy JOYTRIP.PL z Gdańska: „Władcy bursztynu ” i tej firmie przyznało I nagrodę w wysokości 20 000 zł. II nagrodę w wysokości 10 000 zł przypadła firmie ATA za swój projekt „Śladami Napoleona”. Zwycięski produkt turystyczny firmy JOYTRIP.PL „Władcy Bursztynu” to oferta gry […]

Zobacz więcej ...
Pomorskie – zakończenie naboru wniosków do działania RPO 6.2 promocja i informacja turystyczna

Ponad 47 milionów złotych wynosi wartość 11 projektów, złożonych w ramach konkursu 6.2_1 (Promocja i informacja turystyczna) Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Pomorskim. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 32 816 052,43 PLN, czyli 102,67 % alokacji przewidzianej dla konkursu 6.2_1. Wnioskowana kwota dofinansowania waha się, dla poszczególnych projektów, od 230 tys. PLN do 9,6 mln […]

Zobacz więcej ...
Konferencja Polska Pięknieje – Kajaki, rowery, konie czyli jak pozyskać turystę aktywnego

Cykl siedmiu regionalnych wydarzeń pt. „Polska pięknieje – wiedza czyni cuda, czyli jak stworzyć i wypromować dobre projekty turystyczne” organizowane są przez firmę Smartlink oraz Fundację Pascal na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Najbliższa konferencja odbędzie się w Gdańsku i poświęcona będzie turystyce aktywnej. Program konferencji Polska Piękniej w Gdańsku - Kajaki, rowery, konie… czyli jak pozyskać […]

Zobacz więcej ...
Pierwsza umowa w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego

Marszałek Jan Kozłowski podpisał z Magdaleną Kołodziejczak, wójtem gminy Pruszcz Gdański, umowę o dofinansowanie projektu pt. „Udostępnienie Obszarów Chronionego Krajobrazu: „Doliny Raduni” oraz „Żuław Gdańskich” dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni”. To pierwsza umowa o dofinansowanie zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Decyzją Zarządu Województwa […]

Zobacz więcej ...
Konkurs dla działania 6.2 Promocja i Informacja Turystyczna RPO dla Pomorskiego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 6.2 (Promocja i informacja turystyczna).  Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 06.03.2009 r. o godz. 15.00.   Nazwa Działania / Poddziałania: 6.2. Promocja I Informacja Turystyczna Cel: Rozwijanie systemu informacji turystycznej i […]

Zobacz więcej ...